nyitólap/keresés | statisztika | segítség | elérhetőség
Cím Év Típus

 


Prugberger Tamás publikációi

Találatok száma: 494 db
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 
 

folyóirat cikk/tanulmány
1. részletek
Prugberger Tamás:
10 éves az MKDSz : Jubileumi konferenciájának anyagából a munkaügyi konfliktusrendezés továbbfejlesztésére leszűrhrető tanulságok. In: Munkaügyi szemle. 2006. 12. p. 48-50.

folyóirat cikk/tanulmány
2. részletek
Prugberger Tamás:
A 2005. évi német munkajog reform az AGENDA 2010-el és hasznosíthatóságának kérdése a magyar jogban. In: Jogtudományi közlöny. 2006. (61. évf.) 5. sz. p. 159-170.

folyóirat cikk/tanulmány
3. részletek
Prugberger Tamás:
A 2005. német munkajogi reform az AGENDA 2010-el és hasznosíthatóságának a kérdése a magyar jogban. In: Jogtudományi közlöny. 2006. 5. p. 159-170.

folyóirat cikk/tanulmány
4. részletek
Prugberger Tamás:
Adalékok a csoportos létszámleépítés gyakorlatához. In: Valóság. 2005. (48. évf.) 7. sz. p. 78-84.

folyóirat cikk/tanulmány
5. részletek
Prugberger Tamás:
Adalékok a jogi normatan és a jogforrástan elméletéhez. In: Publicationes Universitatis Miskolciensis. Sectio Juridica et Politica. 1998. Tom. 15. p. 153-163.

folyóirat cikk/tanulmány
6. részletek
Prugberger Tamás:
Adalékok a kisajátítás jogintézményének korszerűsítéséhez. In: Magyar közigazgatás. 1991. (41. évf.) 2. sz. p. 181-185.

folyóirat cikk/tanulmány
7. részletek
Prugberger Tamás:
Adalékok az agrárjog jogrendszerbeli elhelyezéséhez. In: Jogtudományi közlöny. 1990. (45. évf.) 5. sz. p. 178-181.

könyv
8. részletek

Az agrárgazdaság kézikönyve. Szerk. Prugberger Tamás, Fodor László (jogász). Budapest : Közgazd. és Jogi Kvk., 1997. [766 p.].
ISBN 963 224 202 5
Cserélhető lapos kiadvány.

könyv
9. részletek
Szilágyi János Ede - Prugberger Tamás - Csák Csilla - Fodor László - Jasinka Anita - Nagy Zoltán - Olajos István - Orosz Gábor - Téglásy Péter - Török Géza:
Agrárjog. Szerk. Csák Csilla. Miskolc : Novotni, 2006. 511 p.
ISBN 963 9360 39 2

könyv
10. részletek
Prugberger Tamás - Szilágyi János Ede:
Agrárjog. Miskolc : Novotni, 2007.

könyv
11. részletek

Az agrárjog alapelemeinek vázlata : Jogfejlődés és jogösszehasonlítás. Szerk. Prugberger Tamás, Fodor László (jogász). Miskolc : Bíbor, 1996. 285 p.

könyv
12. részletek

Az agrárjog alapelemeinek vázlata I-II. : jogfejlődés és jogösszehasonlítás : Egyetemi jegyzet. Szerk. Prugberger Tamás. Miskolc : ME CTI, 1991. 166, 339 p.

könyv
13. részletek
Csák Csilla:
Az agrárjog alapelemeinek vázlata II. Szerk. Fodor László (jogász), Prugberger Tamás. Miskolc : Miskolci Egyetemi Kiadó, 1997. 265 p.

könyv
14. részletek
Csák Csilla - Karczub Péter - Olajos István - Orosz Gábor - Prugberger Tamás - Szilágyi János Ede - Török Géza:
Agrárjog I. Szerk. Csák Csilla. Miskolc : Bíbor K., 2004. 224 p.

könyv
15. részletek
Prugberger Tamás - Fodor László - Mikó Zoltán:
Agrárjog I. : Mezőgazdasági ingatlanjog. Miskolc : Bíbor, 1999. 242 p.

könyv
16. részletek

Agrárjog II. Szerk. Prugberger Tamás, Fodor László (jogász), Olajos István, Csák Csilla. Miskolc : Bíbor, 1999. 330 p.

könyv
17. részletek
Csák Csilla - Jasinka Anita - Nagy Zoltán - Olajos István - Orosz Gábor - Prugberger Tamás - Szilágyi János Ede - Téglásy Péter - Török Géza:
Agrárjog II. Szerk. Csák Csilla. Miskolc : Novotni Alapítvány, 2005. 288 p.
ISBN 963 9466 92 1

könyvrészlet (tanulmány/fejezet)
18. részletek
Olajos István - Prugberger Tamás:
Agrártámogatás. In: Agrárjog II. Miskolc : Bíbor, 1999. p. 251-275.

folyóirat cikk/tanulmány
19. részletek
Prugberger Tamás:
Az Akadémia, mint Lordok Háza, a doktori cím, mint kutyabőr : Reflexiók Polonyi István tanulmányához. In: Beszélő. 2007. 4. p. 116-121.

folyóirat cikk/tanulmány
20. részletek
Prugberger Tamás:
Alkotmányellenes az egészségbiztosítási törvény. In: Dömsödi élet. 2008. 3. p. 7.

folyóirat cikk/tanulmány
21. részletek
Prugberger Tamás:
Alkotmányellenes biztosítási reform. In: Magyar hírlap. 2007. november 15. p. 17.

folyóirat cikk/tanulmány
22. részletek
Prugberger Tamás:
Alkotmányellenes reform. In: Magyar hírlap. 2008. február 8. p. 11.

könyvrészlet (tanulmány/fejezet)
23. részletek
Prugberger Tamás - Tóth Antal:
Az államfő és a kormány. In: Az államfő és a kormány ; Az igazságszolgáltatás és az ügyészség. Budapest : ÉGSZI, 1989. p. 35-40. (Alkotmányjogi füzetek ; 5-6.)

folyóirat cikk/tanulmány
24. részletek
Prugberger Tamás:
Állami vagyon reprivatizációja : Részjegyes megoldás. In: Hvg. 1990. 33. sz. p. 71-72.

konferenciacikk
25. részletek
Prugberger Tamás:
Az államosítási jóvátételek, a privatizációs és a reprivatizálás igazságos rendezésének kérdéséhez. In: Ünnepi tanulmányok. 1. köt., Novotni Zoltán : A Kar fennállásának 10. évfordulója és az Ünnepelt 60. születésnapja alkalmából. Miskolc : ME, 1991. p. 285-296.

könyvrészlet (tanulmány/fejezet)
26. részletek
Fazekas Judit - Prugberger Tamás:
Aperçu critique de la reglementation en vigeur en matiere de droit forestier en Hongrie et certain aspects de sa modernization. In: Camerino 1991. Camerino : Universita Degli Studi di Camerino , 1991. p. 411-418.

könyvrészlet (tanulmány/fejezet)
27. részletek
Prugberger Tamás:
Az apportszolgáltatással kapcsolatos felelősség és jogi biztosíthatósága. In: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 60. születésnapjára. Miskolc : Novotni Alapítvány, 1997. p. 219-231. (Ünnepi tanulmányok ; 3.)

folyóirat cikk/tanulmány
28. részletek
Prugberger Tamás:
Arbeit, Ruhezeit, Überstunden und Massenentlassung : Entwurf des ungarisches und Arbeitgesetzbuches in Rahmen des rechtlichen Harmonisierung. In: Zeitschrift für ausländisches und internationales Arbeits- und Sozialrecht. 2001. 7-9. p. 257-273.

folyóirat cikk/tanulmány
29. részletek
Prugberger Tamás - Szalma József:
Arbeitsvertrag und Vertragsinstitute im öffentlichen Dienst. In: Pravni zivot. 2007. 4. p. 721-739.

folyóirat cikk/tanulmány
30. részletek
Prugberger Tamás:
Bakács Tibor: Magyar környezeti jog. In: Állam- és jogtudomány. 1992. (31. évf.) 1. sz. p. 265-267.
Könyvismertetés.